Kiến Thức

Enctype &x27Multipart / form-data&x27 nghĩa là gì?

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Enctype &x27Multipart / form-data&x27 nghĩa là gì?

Enctype &x27Multipart / form-data&x27 nghĩa là gì?

Khi bạn thực hiện một yêu cầu POST, bạn phải mã hóa dữ liệu tạo thành phần thân của yêu cầu theo một cách nào đó.

Các hình thức HTML cung cấp ba phương pháp mã hóa.

  • application/x-www-form-urlencoded (mặc định)
  • multipart/form-data
  • text/plain

Công việc đã được thực hiện trên thêm application/json, nhưng điều đó đã bị bỏ rơi.

(Các mã hóa khác có thể có với các yêu cầu HTTP được tạo bằng các phương tiện khác ngoài việc gửi biểu mẫu HTML. JSON là định dạng phổ biến để sử dụng với các dịch vụ web và một số vẫn sử dụng SOAP.)

Các chi tiết cụ thể của các định dạng không quan trọng đối với hầu hết các nhà phát triển. Những điểm quan trọng là:

  • Không bao giờ sử dụng text/plain.

Khi bạn đang viết mã phía máy khách:

  • sử dụng multipart/form-datakhi biểu mẫu của bạn bao gồm bất kỳ <input type=”file”>yếu tố nào
  • nếu không bạn có thể sử dụng multipart/form-datahay application/x-www-form-urlencodednhưng application/x-www-form-urlencodedsẽ hiệu quả hơn

Khi bạn đang viết mã phía máy chủ:

  • Sử dụng thư viện xử lý biểu mẫu được viết sẵn

Hầu hết (chẳng hạn như Perl’s CGI->paramhoặc người được tiếp xúc bởi siêu lớp của PHP $_POST) sẽ quan tâm đến sự khác biệt dành cho bạn. Đừng cố gắng phân tích cú pháp đầu vào thô mà máy chủ nhận được.

Xem thêm  Chứng từ kế toán tiếng anh là gì

Đôi khi bạn sẽ tìm thấy một thư viện không thể xử lý cả hai định dạng. Thư viện phổ biến nhất của ggstore.net để xử lý dữ liệu biểu mẫu là trình phân tích cú pháp cơ thể không thể xử lý các yêu cầu nhiều phần (nhưng có tài liệu đề xuất một số lựa chọn thay thế có thể).

Nếu bạn đang viết (hoặc gỡ lỗi) một thư viện để phân tích cú pháp hoặc tạo dữ liệu thô, thì bạn cần bắt đầu lo lắng về định dạng. Bạn cũng có thể muốn biết về nó vì lợi ích.

application/x-www-form-urlencoded ít nhiều giống với chuỗi truy vấn ở cuối URL.

multipart/form-dataphức tạp hơn đáng kể nhưng nó cho phép bao gồm toàn bộ tập tin trong dữ liệu. Một ví dụ về kết quả có thể được tìm thấy trong đặc tả HTML 4 .

text/plainđược giới thiệu bởi HTML 5 và chỉ hữu ích để gỡ lỗi – từ thông số kỹ thuật : Chúng không thể hiểu được bằng máy tính – và tôi cho rằng những cái khác kết hợp với các công cụ (như Bảng điều khiển mạng trong công cụ phát triển của hầu hết các trình duyệt) thì tốt hơn cho điều đó).

Như vậy, đến đây bài viết về “Enctype &x27Multipart / form-data&x27 nghĩa là gì?” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Xem thêm  Chi phí tiếp khách tiếng anh là gì

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Xin vui lòng tắt tiện ích, tính năng chặn quảng cáo để xem nội dung. (Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn)