Kiến Thức

Quản trị kinh doanh quốc tế (International business administration) là gì?

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Quản trị kinh doanh quốc tế (International business administration) là gì?

CoverImageBasic

Hình minh họa. Nguồn: Master Portals

Quản trị kinh doanh quốc tế

Khái niệm

Quản trị kinh doanh quốc tế trong tiếng Anh là International business administration.

Trước tiên để hiểu được khái niệm này, phải bắt đầu từ khái niệm gốc là quản trị, đến quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế và cuối cùng là chỉ ra bản chất của quản trị kinh doanh quốc tế.

Quản trị là quá trình trong đó chủ thể quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ và biện pháp để tác động một cách có ý thức, có mục đích vào đối tượng quản trị nhằm hướng hoạt động của các đối tượng quản trị đi theo định hướng mà chủ thể mong muốn.

Quản trị kinh doanh là quá trình trong đó chủ thể quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ, biện pháp tác động một cách có ý thức, có mục đích vào quá trình kinh doanh nhằm duy trì và phát triển công việc kinh doanh của chủ thể.

Quản trị kinh doanh quốc tế là quá trình trong đó chủ thể của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế sử dụng các phương pháp, công cụ, biện pháp để tác động một cách có ý thức, có mục đích vào quá trình kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển công việc kinh doanh quốc tế của họ.

Xem thêm  Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tiếng anh

Hay nói cách khác, quản trị kinh doanh quốc tế là quá trình lập kế hoạch kinh doanh quốc tế, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh quốc tế, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát quá trình kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp đó.

Bản chất

Bản chất của quản trị kinh doanh quốc tế là các nhà quản trị sử dụng mọi phương pháp, công cụ và biện pháp để tác động lên quá trình kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh của các quá trình đó và nhờ đó mà nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nội dung quản trị trong kinh doanh quốc tế

Thứ nhất, tiếp cận theo các chức năng quản trị

Tiếp cận theo các chức năng quản trị thì công việc quản trị trong kinh doanh quốc tế gồm:

– Hoạch định: Xây dựng kế hoạch kinh doanh (xác định mục tiêu, các con đường, các biện pháp để thực hiện mục tiêu đặt ra trong kì kế hoạch) cho công ty.

– Tổ chức: Triển khai việc thực hiện kế hoạch đã xây dựng bao gồm phân công những ai làm việc gì? Bao giờ làm?

– Chỉ huy: Ra các quyết định, mệnh lệnh quản lí để các bộ phận, các cá nhân thực hiện.

– Phối hợp: Tính toán xem các bộ phận cũng như các cá nhân phối hợp với nhau như thế nào? Bằng cách nào? Theo kiểu nào?

Xem thêm  Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

– Kiểm tra, giám sát: Thực hiện việc kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch xem có chệch hướng không? Nếu có chệch hướng hay khả năng không đạt mục tiêu nhà quản trị cần phải biết và tìm các biện pháp khắc phục sớm.

Thứ hai, tiếp cận theo các lĩnh vực quản trị

Nếu tiếp cận theo các lĩnh vực quản trị thì công việc quản trị kinh doanh quốc tế gồm:

– Quản trị hoạt động Marketing

– Quản trị nhân lực

– Quản trị sản xuất

– Quản trị tài chính

– Quản trị hành chính – pháp chế

– Quản trị hiệu quả kinh doanh

– Quản trị tranh chấp

– Quản trị rủi ro

– Quản trị sự thay đổi,…

(Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Như vậy, đến đây bài viết về “Quản trị kinh doanh quốc tế (International business administration) là gì?” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Xin vui lòng tắt tiện ích, tính năng chặn quảng cáo để xem nội dung. (Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn)